Showing 1–12 of 66 results

Induction hob (ເຕົາແກ໊ສໄຟຟ້າ) ເປັນເຕົາທີ່ທັນສະ ໄໝ ມີຄວາມສາມາດ: ປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ປອດໄພ, ປະຫຍັດພະລັງງານ, ປຸງແຕ່ງອາຫານໄວ, ໃຊ້ງ່າຍ, ມີຄວາມງາມສູງ, ງ່າຍຕໍ່ການສະອາດ, ຄວາມຮ້ອນໄວ, ເຮັດວຽກງຽບແລະທົນທານ.

ເຕົາແກ໊ສໄຟຟ້າ

ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມ Canzy CZ 06H

ເຕົາແກ໊ສໄຟຟ້າ

ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມ Canzy CZ 06I

ເຕົາແກ໊ສໄຟຟ້າ

ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມ Canzy CZ 07H

ເຕົາແກ໊ສໄຟຟ້າ

ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມ Canzy CZ 177

ເຕົາແກ໊ສໄຟຟ້າ

ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມ Canzy CZ 288

ເຕົາແກ໊ສໄຟຟ້າ

ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມ Canzy CZ 29HN

ເຕົາແກ໊ສໄຟຟ້າ

ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມ Canzy CZ 668

ເຕົາແກ໊ສໄຟຟ້າ

ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມ Canzy CZ 669

ເຕົາແກ໊ສໄຟຟ້າ

ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມ Canzy CZ 67GH

ເຕົາແກ໊ສໄຟຟ້າ

ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມ Canzy CZ 67HP