ເຄື່ອງກອງນໍ້າປະປາ Canzy Premium Model: CZ 816SDB

ເຄື່ອງເຮັດນ້ໍາອຸ່ນ Canzy CZ-816SDB ເປັນເຄື່ອງທີ່ມີລະດັບສູງທີ່ມີຫນ້າທີ່ຂອງການກັ່ນຕອງນ້ໍາໂດຍກົງ, sterilization, ແຮ່ທາດ, ການດັບກິ່ນ,