ເຄື່ອງກອງນໍ້າປະປາ Canzy Premium Model: CZ 815TDB

ເຄື່ອງກອງນໍ້າປະປາ Canzy Premium Model: CZ 815TDB. ຜະລິດຢູ່ເກົາຫຼີ. ໂໝດເຮັດຄວາມເຢັນ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ tape. ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມອັດຕະໂນມັດ