ເຄື່ອງເປົ່າຈານຊັ້ນສູງ Canzy Model: CZ 100G

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ Canzy CZ 100G ເຄື່ອງອົບແຫ້ງຖ້ວຍຊັ້ນສູງ ປະເພດສິນຄ້າ CZ 100G Built-in Sterilizer Bowl Dryer Model CZ 100G Built-in Cabinet Style Stainless Steel, Tempered glass