ເຄື່ອງເປົ່າຈານຊັ້ນສູງ Canzy Model: CZ 1006

ເຄື່ອງອົບຈານ Canzy CZ-1006 ເປັນສາຍຂອງເຄື່ອງອົບແຫ້ງຊາມແບບຂ້າເຊື້ອ, ນໍາເຂົ້າຈາກເອີຣົບທັງຫມົດ, ມີການອອກແບບທີ່ເຮັດຈາກກອບໂລຫະທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ,