ເຄື່ອງກອງນໍ້າປະປາ Canzy Premium Model: CZ 816SW

ເຄື່ອງຟອກນ້ໍາ Canzy Premium Model: CZ 815TW. ຄຸນສົມບັດຂອງຜະລິດຕະພັນ. ເຄື່ອງກັ່ນນ້ຳເຢັນດ້ວຍເຄື່ອງອັດອາກາດ: R134A(30g). ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເກີນ,