ອ່າງລ້າງເຮືອນຄົວຊັ້ນສູງ Canzy CZ 8248

ການອອກແບບບ່ອນຫລົ້ມຈົມ CZ-8248 2 ອ່າງລ້າງຈານກວ້າງຂອງຂະຫນາດເທົ່າທຽມກັນ. ຂຸມລ້າງເລິກ, ລະບົບລະບາຍນ້ໍາຊັ້ນສູງ, ຕ້ານການລົ້ນ, ຕ້ານສິ່ງລົບກວນແລະຕ້ານການຂົ້ນຂ້ຽວພາຍໃຕ້ …