ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມ Canzy CZ 67GH

The  Canzy CZ 67GH induction hob  ປະກອບມີ 3 ເຂດປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ມີ 1 ເຂດປຸງແຕ່ງອາຫານຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີກໍາລັງຂອງ 2400W, ເຂດປຸງແຕ່ງອາຫານຂະຫນາດກາງທີ່ມີກໍາລັງ 2200W ແລະເຂດປຸງແຕ່ງອາຫານຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີກໍາລັງ 1800W.