ຊຸດໝໍ້ສູງ Canzy Diamond CZ 789

ຊຸດ 4 ຫມໍ້ + ໄມ້ 1 ອັນ