ຄຸນະພາບສູງ Faucet Model: CZ 805

Faucet ຊັ້ນສູງ Model: CZ 805. CANZY VIETNAM JOINT STOCK COMPANY, ດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານການສະຫນອງອຸປະກອນເຮືອນຄົວຊັ້ນສູງນໍາເຂົ້າ: