ຄຸນະພາບສູງ Faucet Model: CZ 801

Faucet ຊັ້ນສູງແບບຈໍາລອງ: CZ 801. Faucet body and hose made of copper 1/2″ threaded pipe, 60cm. faucet ສອງທາງ…